Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày gì

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày gì, lịch sử ngày 2 tháng 9, ngày lể quốc khánh 2/9.

Mỗi năm, cứ đến ngày 2/9 hay là đường phố tung sắc cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Cộng đồng mạng cũng vậy, năm nào cứ đến lễ là tràn ngập avatar cờ tổ quốc Việt Nam từ các chương trình Chat Yahoo Messenger, MSM, Skype…cho đến các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Yahoo 360, Zing Me!. Mọi người đều có cách thể hiện lòng yêu nước của riêng mình Smile.

Ngày mai là 2/9 rồi, treo cờ lên thôi. Các bạn có thể tìm thấy cờ ở đây Laughing

Mình cũng sơ lược một vài thông tin về Ngày 2 tháng 9 – Ngày Quốc khánh của Việt Nam.

Sơ lược:

2h chiều ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, tuyên bố với quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nước độc lập và tự do đã ra đời.

Chi tiết:

Hơn 500.000 người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình vào chiều ngày 2.9.1945 để đón giờ khai sinh của chế độ mới – nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng nhiều thứ tiếng như: Việt, Anh, Pháp, Hoa, Nga… chăng ngang đường phố với các khẩu hiệu: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, “Độc lập hay là chết”, “ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đúng 14 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời (ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương) đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Ngày 2.9.1945 đã đi vào lịch sử như ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau một ngàn năm Bắc thuộc và 100 năm dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới.

Thông tin mở rộng:

Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, điều 145 quy định: “Ngày tuyên ngôn độc lập 2.9.1945 là ngày Quốc khánh”.
Ngày 2.9.1945 trở thành ngày quốc khánh của nhân dân Việt Nam và đó cũng là dấu mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.