Học html cơ bản online, bài 3: Phần tử và thẻ

Học html cơ bản online, bài 3: Phần tử và thẻ, tài liệu học html cơ bản online, hướng dẩn học html cơ bản cho người mới bắt đầu, tài liệu lập trình html…

Bài 3: Phần tử và thẻ (elements, tags)

Ngay bây giờ bạn đã sẳn sàng học bản chất của HTML: các phần tử (elements)
Các phần tử mang lại cấu trúc cho một trang HTML và khai báo với trình duyệt về một website sẽ được trình bày như thế nào. Nói tóm lại phần tử chứa một thẻ mở, chứa nội dung và kết thúc bằng thẻ đóng.

“Thẻ” là gì?

Thẻ là nhãn bạn dùng đánh dấu nơi bắt đầu và kết thúc của một phần tử.

Tất cả các thẻ đều giống nhau ở định dạng bắt đầu bằng ký tự “<” (giống ký hiệu nhỏ hơn trong toán học) và kế thúc bằng dấu “>“. (giống ký hiệu lớn hơn trong toán học)

Nói chung, có hai loại thẻ – thẻ mở như: <html> và thẻ đóng như : </html>. Sự khác nhau của 2 thẻ này chính là dấu “/“. Nội dung của một phần tử sẽ được đặt giữa thẻ mở và thẻ đóng.

HTML chính là các thẻ. Học HTML chính là học cách sử dụng các loại thẻ khác nhau.

Các ví dụ

Phần tử em – được dùng để trình bày cho các chữ nghiêng. Tất cả những chữ trong giữa thẻ mở <em> và thẻ đóng </em> đều sẽ là chữ nghiêng. (“em” viết tắt của từ “emphasis” – chữ nghiêng.)

Ví dụ 1:

  1. <em>Đoạn chữ nghiêng</em>

Bạn sẽ nhìn thấy đoạn chữ trên ở trình duyệt như thế này:

Đoạn chữ nghiêng.

Các phần tử h1, h2, h3, h4, h5 và h6 được dùng làm tiêu đề (h là đại diện của chữ “heading” – tiêu đề), Nếu h1 là tiêu đề chính cấp 1 có chữ to nhất, thì  h2 is sẽ là tiêu đề phụ cấp 2 sẽ có chữ nhỏ hơn, và tương tự h6 là tiêu đề có cấp cuối cùng và chữ nhỏ nhất.

Ví dụ 2:

  1. <h1>Đây là tiêu đề chính</h1>
  2. <h2>Đây là tiêu đề phụ</h2>

Bạn sẽ nhìn thấy trên trình duyệt như thế này:

Đây là tiêu đề chính

Đây là tiêu đề phụ

Vậy có phải tôi cần phải luôn sử dụng thẻ mở và thẻ đóng cho một phần tử HTML?

Có một số trường hợp ngoại lệ, một số phần tử không tuân theo luật HTML là phải có thẻ mở và đóng. Những phần tử này được gọi là phần tử rỗng và không liên hệ bất cứ đoạn chữ nào mà chỉ là một nhãn độc lập, ví dụ để xuống hàng một đoạn chữ, người ta sử dụng thẻ <br />, hay tạo một đường gạch ngang trang trí: <hr />

Thẻ (Tag) nên được gõ là chữ IN HOA hay chữ thường?

Đa số các trình duyệt không phân biệt chữ IN HOA hay chữ thường, <HTML>, <html> hoặc  <HtMl> sẽ có kết quả giống như nhau. Tuy nhiên, cách  viết đúng là nên gõ code HTML với dạng chữ thường, vậy bạn hãy tập thói quen sử dụng chữ thường trong khi viết code HTML nhé.

Tôi phải đặt tất cả thẻ vào  đâu?

Bạn gõ các thẻ vào một trong một trang HTML.  Một website có thể có một hay nhiều trang HTML. Khi bạn lướt Web, bạn sẽ mở nhiều trang HTML khác nhau.

Bài tiếp theo: Tạo trang web