Học html cơ bản online, bài 2: html là gì

Học html cơ bản online, bài 2: html là gì, tìm hiểu hình thức hoạt động của html, tài liệu học html online, học html online đơn giản nhất, html cơ bản cho người mới bắt đầu…

Bài 2: HTML là gì?

Bài học này sẽ giới thiệu cho bạn một người bạn mới đó là HTML.

Chính xác HTML là gì?

HTML chính là ngôn ngữ mẹ đẻ của tất cả các trình duyệt.

Có thể tóm tắt một câu chuyện dài như sau. HTML được phát minh vào năm 1990 bởi một nhà khoa học có tên là Tim Berners-Lee. Lý do lúc đó nó giúp các nhà khoa học ở các trường đại học khác nhau có thể trao đổi tài liệu nghiên cứu của nhau dễ dàng hơn. Dự án đã phát triển lớn hơn rất nhiều so với những gì Tim Berners-Lee đã mong đợi. Bằng phát minh ra HTML, ông đã trở thành một những người xây dựng nền móng cho website như chúng ta biết ngày nay.

HTML là một ngôn ngữ có thể sư dụng để trình bày thông tin (thí dụ như nghiên cứu của các nhà khoa học) lên internet. Những gì bạn nhìn thấy ở một trang web trên Internet chính là sự biên dịch HTML của trình duyệt. Để xem các đoạn code HTML của một trang trên Internet, đơn giản bạn chỉ cần nhấp chuột phải trên trang và chọn “View source” (xem mã nguồn) hay “View page source” tùy theo trình duyệt.

Menu xem mã nguồn của trình duyệt Chrome và Internet Explorer

Đối với người chưa được học HTML, nghe thì có vẻ khá phức tạp, ví thể trong bài học này các bạn sẽ được giải thích tất cả.

HTML dùng để làm gì?

Nếu bạn muốn thiết kế website, sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi HTML. Ngay cả khi bạn sử dụng phần mềm để làm web như Dreamweaver, những kiến thức cơ bản về HTML sẽ giúp công việc làm web đơn giản hơn và website của bạn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tin tốt cho bạn là HTML dễ học, chỉ sau hai bài cơ bản bạn sẽ học được cách tạo ra website đầu tiên của mình.

HTML là để tạo ra website, đơn giản là thế!

Nhưng các chữ H-T-M-L là gì?

HTML là chữ viết tắt của “HyperText Mark-up Language” – “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản” – là thứ mà  bạn chẳng cần phải hiểu đúng nghĩa ở giai đoạn này. Tuy nhiên theo trình tự cũng tốt, hãy để chúng tôi cho bạn biết thêm chi tiết.

  • Hyper là ám chỉ thứ có tính chất vượt trội bất thường, phát triển trên mức bình thường hay vắn tắt là “siêu”.
  • Text là chữ, văn bản.
  • Mark-up là cách bạn đánh dấu văn bản hay chữ, như tô đậm đoạn chữ, hay đánh dấu một đoạn chữ làm tiêu đề.
  • Language như tên gọi của HTML, đó là một ngôn ngữ, đa phần sử dụng tiếng Anh.

Trong các học bài học bạn cũng sẽ biết thêm về XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản mở rộng” nói vắn tắt là cách viết có cấu trúc tốt hơn HTML.

Bài tiếp theo: Phần tử và thẻ – Elements and tags?